NosPla

Program (wersja 1.5) - dla Win Vista .. Win 10 - ułatwia określanie Nośności Płatwi cienkościennych według PN-EN 1993-1-3: sierpień 2008/AC czerwiec 2009.
Analizuje płatwie Zetowe, Ceowe oraz Sigma zarówno z usztywnieniami krawędziowymi jak i bez nich.
Umożliwia pełną dowolność wymiarów przekroju poprzecznego pod warunkiem zachowania wymagań normowych.
Działa w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

przekroje płatwi
obciążenia płatwi

Program zawiera szeroki wachlarz schematów statycznych (szczególnie dla płatwi Z) oraz umożliwia dokonanie wyboru z kilku gatunków stali. Umożliwia też wybór obciążenia obliczeniowego:

  • grawitacyjne,
  • grawitacyjne z podłużną siłą ściskającą (0 <= N <= 12.5kN),
  • ssanie wiatru,
  • obciążenie charakterystyczne dla ugięcia L/200.

NosPla określa liczbę niezbędnych tężników między płatwiami, ale pozwala użytkownikowi na zmianę tej liczby. Podaje minimalną sztywność tarczy (zwykle blachy fałdowej) usztywniającej górną półkę płatwi. Pozwala sprawdzić czy zastosowana blacha trapezowa istotnie stanowi usztywnienie górnej półki.

zakładki

Dla płatwi Zetowych w układach zakładkowych program proponuje wymiary zakładek, ale pozwala na ich modyfikację. Dopuszcza użycie w skrajnych przęsłach profili z grubszej blachy (t+).

Cennik


Wszelkie prawa zastrzeżone "KOTEX" - Ostatnia aktualizacja: 23.10.2018