Norma E

Jest następcą programu Norma 2007, który przez kilkanaście lat ułatwiał wymiarowanie elementów (belki, słupy) konstrukcji stalowych według PN-90/B-03200.

Profile

Norma E jest dostosowana do wymagań PN-EN 1993-1-1: czerwiec 2006 i PN-EN 1993-1-5: lipiec 2008/AC czerwiec 2009.
Aktualnie dostępna jest wersja 1.7.5.
Program ma charakter modułowy. Dotychczas opracowaliśmy moduły do sprawdzania nośności elementów o przekrojach symetrycznych dwuteowych: walcowanych i spawanych oraz rurowych prostokątnych i okrągłych - dowolnej klasy.
Wbudowany moduł MiniStatyki do obliczania sił wewnętrznych i ugięć w belkach jedno i wieloprzęsłowych został ulepszony w stosunku do wersji z Normy 2007.
W stosunku do wersji 1.5 poszerzyliśmy zakres wyników i usunęliśmy kilka błędów dotyczących szczególnych przypadków obciążenia.
Usprawniliśmy moduły sprawdzania słupów dwuodcinkowych (podsuwnicowych) i Mini Statyki. W wersji 1.7 dodaliśmy opcję komentowania wyników.

Obrazki z programu

Więcej informacji o przewidywanej rozbudowie tego programu znajdziecie tu: Co zamierzamy

Program działa także w języku angielskim. Poznaj możliwości

Cennik


Wszelkie prawa zastrzeżone "KOTEX" - Ostatnia aktualizacja: 1.10.2019