Norma 2007

słupIstniejący na rynku od ponad 15-stu lat program do wymiarowania elementów (belki, słupy) konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200.

Ceownik spawany W wersji 2007 oprócz uwzględnionych poprzednio elementów skrzynkowych z blach i profili walcowanych (ceowników i dwuteowników), dwuteowników walcowanych typu HP oraz ceownika spawanego, dodano też dwuteowniki HD. Proponujemy ściągnięcie wersji demo.
W Mini-Statyce dodano belkę ciągłą, co powiększa możliwości szybkiego sprawdzenia ugięć. Dodano również narzędzie do obliczania wyboczenia słupów dwuodcinkowych (hale z suwnicami).

Program pozwala wyznaczyć klasę przekroju, sprawdzić stateczność miejscową, obliczyć nośność przekroju (także z uwzględnieniem otworów i mimośrodowego zamocowania końców pręta) oraz wyznaczyć nośność elementów jedno- i wielogałęziowych z uwzględnieniem wyboczenia, zwichrzenia i interakcji sił wewnętrznych.

Biblioteka przekrojów obejmuje szeroką gamę kształtowników otwartych, rurowych (okrągłych i prostokątnych) oraz wielogałęziowych - spawanych i walcowanych. Katalog profili walcowanych jest stopniowo rozszerzany zarówno o nowe produkty produkcji krajowej jak i o profile dostępne z importu. Stopniowo poszerzamy też ofertę profili spawanych. Szeroki wachlarz stali oraz możliwość zadeklarowania stali o dowolnych parametrach.

Wyniki obliczeń w języku polskim lub angielskim.

Program opracowany został wspólnie z prof. dr hab. Rafałem J.Garncarkiem, autorem poprzednich wersji programu Norma oraz współautorem wspomnianej Polskiej Normy.

Cennik


Wszelkie prawa zastrzeżone "KOTEX" - Ostatnia aktualizacja: 15.7.2013