Nasze programy

Nasze programy działają w systemach Windows XP/Vista/7,8,8.1 oraz 10.
Mają bardzo skromne wymagania sprzętowe - mogą być uruchomione na każdym komputerze, na którym działa jeden z tych systemów.
Akceptują wszystkie drukarki obsługiwane przez system Windows.

CProf E wersja 2.3.5 - wymiarowanie cienkościennych profili C (cztero i sześciogiętych), Z, Sigma, RHS (rury prostokątne) oraz elementów dwugałęziowych złożonych z profili C i Sigma,  wg PN-EN: 1993-1-1, 1993-1-3 i 1993-1-5. (demo 6.4MB)

CPU wersja 1.2.5 - wymiarowanie wg PN-EN cienkościennych profili (płatwi) C (cztero i sześciogiętych), Z oraz Sigma z górną półką usztywnioną stalową blachą trapezową wg PN-EN: 1993-1-1, 1993-1-3 i 1993-1-5. Max. pochylenie dachu 45o. (demo 5.7)

Kotwa 2009 - zakotwienia słupów stalowych w fundamentach z uwzględnieniem dwukierunkowego zginania i ścinania słupa. Podstawa słupa (blacha) prostokątna lub pierścieniowa. (demo 2.7MB)

Kozob E wersja 2.4 - współpraca blachy fałdowej z konstrukcją budynku według wytycznych europejskich i PN-EN 1993-1-3. Także wpływ sztywności pokrycia blachą trapezową na sztywność elementów (płatwi, rygli) do których mocowana jest blacha. Wyniki w jęz. polskim i angielskim.(demo 5.1MB)

Norma E wersja 1.7.5 - wymiarowanie elementów konstrukcji stalowych według normy PN-EN 1993-1-1:2006 - profile dwuteowe i rurowe (okrągłe i prostokątne), w pewnym stopniu zastępuje program Norma 2007. (demo 6.0MB)

Norma 2007* - wersja 5.0.3 wymiarowanie elementów konstrukcji stalowych według PN-90/B-03200. Szeroka gama profili spawanych i walcowanych jedno- i wielogałęziowych. (demo 7.3MB)

NosPla wersja 1.5 - wymiarowanie stalowych płatwi cienkościennych - profile Z, U, C, C+ oraz Sigma i Sigma+ - według normy PN-EN 1993-1-3:2008/AC 2009. (demo 3.4MB). Działa pod Win Vista ... Win 10. Dla użytkowników Win XP pozostaje dostępna wersja 1.3.1 lub edycja specjalna wersji 1.5.

Platusz - określenie sztywności blachy trapezowej jako stężenia górnego pasa płatwi cienkościennej według PN-EN 1993-1-1:2008/AC 2009. (demo 2.7MB)

Pol-Stal* wersja 4.0.7.5 wymiarowanie połączeń stalowych spawanych i śrubowych według PN-90/B-03200. (demo 1.7MB)

TarKas określenie wg PN-EN:1993-1-3 sztywności ścian szczytowych obudowanych kasetami cienkościennymi. Takie ściany mogą zastąpić tradycyjne prętowe usztywnienia budynku (demo 1.9MB)

WIS-S - moduł obciążenia śniegiem z pakietu obciążeń klimatycznych. Zgodny z PN-EN 1991-1-4:2008 z późniejszymi zmianami. Dodatkowo podstawowe dane obciążenia wiatrem dla wskazanej na mapie lokalizacji. (demo 8.6 MB)


* Program nie jest już rozbudowywany, ale nadal dostępny po znacznie obniżonej cenie.


Wszelkie prawa zastrzeżone "KOTEX"  - Ostatnia aktualizacja: 21.10.2019