CProf E - wersja 2.3.5

Program wspomaga projektowanie konstrukcji wg PN-EN 1993-1-1: czerwiec 2006, PN-EN 1993-1-3: sierpień 2008 i PN-EN 1993-1-5: lipiec 2008 wraz z późniejszymi uaktualnieniami. Program dotyczy najpopularniejszych profili: zetowników czterogiętych, ceowników cztero- i sześciogiętych (C i C+), profili typu S, rur prostokątnych (RHS) oraz elementów złożonych: 2C, 2C+ i 2S . Wszystkie profile, z wyjątkiem S i 2S mogą być podparte przez środnik lub bezpośrednio - przez dolną półkę. W porozumieniu z PKN w programie zostały wyeliminowane skutki błędów w Eurokodzie i PN-EN dotyczące profili 2C, 2C+ i 2S (nośność na podporze).

Parametry przekroju brutto obliczane są z uwzględnieniem zaokrągleń naroży. Dla zadanych sił wewnętrznych w kolejnych krokach obliczane są parametry przekroju efektywnego ze względu na stateczność miejscową (stan nadkrytyczny ścianek), nośność przekroju i nośność elementu.

Program nie akceptuje siły poprzecznej w płaszczyźnie słabszej osi, natomiast uwzględnia moment skręcający wynikający z mimośrodowego przyłożenia obciążenia, skupionego lub rozłożonego, działającego wzdłuż mocniejszej osi. Zawiera narzędzia umożliwiające uwzględnienie momentu skręcającego.

W belkach zetowych z równomiernie rozmieszczonymi stężeniami, zginanych w płaszczyźnie środnika, program określa ekstremalny dodatkowy moment zginający w płaszczyźnie prostopadłej do środnika w pobliżu najbardziej wytężonego przekroju.

Program pozwala na dowolne wariantowanie wymiarów, dopuszcza stosowanie różnych promieni gięcia w poszczególnych narożach oraz dowolne kąty odgięć w krawędziowych elementach przekroju, a przy tym sprawdza normowe warunki smukłości. Automatyczna weryfikacja danych. Max. 6 zestawów obciążeń w jednym przebiegu programu.

Możliwy jest szeroki wybór stali według norm PN i europejskich.  Wyniki w języku polskim lub angielskim.

Cennik


Wszelkie prawa zastrzeżone  "KOTEX" - Ostatnia aktualizacja:  29.6.2016