CPU wersja 1.2.5

Program wspomaga projektowanie płatwi zimnogiętych wg PN-EN 1993-1-1: czerwiec 2006, PN-EN 1993-1-: sierpień 2008 i PN-EN 1993-1-5: lipiec 2008 wraz z późniejszymi uaktualnieniami.

Program dotyczy najpopularniejszych profili płatwiowych: Zetowników czterogiętych, Ceowników cztero- i sześciogiętych oraz profili Sigma, z górnym pasem usztywnionym stalową blachą trapezową.
Od wersji 1.1 program uwzględnia pochylenie dachu (b ≤ 45o).

Przewidziane są schematy statyczne belki swobodnie podpartej, przęsła skrajnego belki ciągłej i przęsła pośredniego belki ciągłej, od 0 do 3 usztywnień poprzecznych w płaszczyźnie prostopadłej do środnika.
Możliwy jest szeroki wybór stali wg norm PN i EN, a także zdefiniowanie stali spoza katalogu.

Program pozwala na dowolne wariantowanie wymiarów przekroju poprzecznego, dopuszcza różne promienie gięcia w poszczególnych narożach oraz dowolne kąty odgięć usztywnień krawędziowych, a przy tym sprawdza normowe warunki smukłości.

Max 3 zestawy obciążeń. W skład obciążenia wchodzą kombinacje obciążenia grawitacyjnego, parcia lub ssania wiatru oraz siły podłużnej.

Przebieg obliczeń podobny jak w CProf E   z tym, że program automatycznie określa wykorzystanie nośności przekroju krytycznego i nośności elementu. Dla belki swobodnie podpartej przekrój krytyczny jest przyjmowany w połowie rozpiętości, dla pozostałych schematów są to przekrój w pobliżu środka elementu i bardziej wytężony przekrój podporowy. Dla profili C i Z podpartych poprzez półkę można także określić nośność w strefie podporowej. W wersjach 1.2.3 ... 1.2.5 wprowadzono drobne zmiany dla zwiększenia dokładności i czytelności wyników.

Wyniki w języku polskim lub angielskim.

Cennik


Wszelkie prawa zastrzeżone  "KOTEX" - Ostatnia aktualizacja:  13.1.2015